fbpx

Etikos kodeksas

Etikos kodeksas

Etikos kodeksas yra susitarimas su visomis interesuotomis klubo veikloje dalyvaujančiomis pusėmis, kaip visi elgsis ir kaip vieni su kitais bendrausime futbolo užsiėmimų ar varžybų metu, dėl moralinių ir socialinių vertybių laikymosi sportinėje aplinkoje. FK Vilnius futbolo klubo rekomenduojamas Etikos kodeksas atitinka „Code of Ethics“ propaguojamas vertybes, remiasi kitų šalių bei Lietuvos gerosios praktikos pavyzdžiais.

Klubo suinteresuotąsias puses sudaro: klubo sportininkai (nuo mažiausių iki suaugusiųjų komandų), sportininkų tėvai, klube dirbantys treneriai bei klubo administracija. 

Kiekvienai iš suinteresuotų grupių yra skirta atskira Etikos kodekso dalis, apimanti atskirai auditorijai rekomenduojamą elgesio specifiką ir vertybes. Sutikdama ir įsipareigodama laikytis šio Etikos kodekso, klubas įsipareigoja užtikrinti, kad šio Etikos kodekso laikysis visos anksčiau paminėtos bendruomenės narių auditorijos.

Etikos kodeksas futbolo užsiėmimus lankantiems sportininkams

 1. Žaiskite dėl paties žaidimo džiaugsmo, o ne dėl noro įsiteikti treneriams ar tėvams;
 2. Visada prisiminkite, jog futbolo žaidimo tikslas yra tiesiog smagiai praleisti laiką, pagerinti savo įgūdžius ir kartu jaustis gerai;
 3. Žaiskite pagal futbolo žaidimo taisykles ir visada laikykitės garbingo žaidimo principų;
 4. Visada gerbkite, besąlygiškai priimkite ir vykdykite teisėjų sprendimus;
 5. Gerbkite savo varžovą, koks jis bebūtų. Rodykite pagarbą jam, nepriklausomai nuo varžovo atsako ar reakcijos;
 6. Bendradarbiaukite su treneriu, komandos draugais ir net varžovais ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų;
 7. Žaidimo metu nevartokite necenzūrinių žodžių, nerodykite nepadorių gestų, nedemonstruokite paniekos ar nepagarbos;
 8. Niekada specialiai netraumuokite savo oponento siekiant rezultato ar kitų savanaudiškų tikslų;
 9. Pasibaigus rungtynėms, būtinai padėkokite varžovams, jų treneriui, teisėjui, paplokite sirgaliams;
 10. Laimėkite su šypsena, tačiau išmokite ir oriai pralaimėti.

Etikos kodeksas FK Vilnius treneriams

 1. Visada varbiausia vaiko saugumas ir vaiko emocijos;
 2. Kurkite saugią ir smagią futbolo aplinką vaikui;
 3. Individualus vaiko ugdymas, tobulėjimas ir pažanga yra daug svarbiau už komandos rezultatas turnyro lentelėje;
 4. Atminkite, kad vaikui aikštelėje yra daug smagiau žaisti nei sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Suteikite galimybę mėgautis futbolu VISIEMS savo komandos nariams;
 5. Kaip vaikų komandos treneris, nepamirškite, jog Jūsų darbo sritis apima ne tik aikštelės ribas. Savo treniruojamiems vaikams Jūs esate daug daugiau nei tik futbolo žaidimo specialistas – vaikai jumyse mato mokytoją, draugą, saugios aplinkos garantą ir sektiną pavyzdį viename asmenyje;
 6. Prisiminkite, jog jauniems žmonėms reikalingas pagarbos vertas treneris kaip sektinas pavyzdys, kuriuo jie galėtų nuolat didžiuotis. Būkite juo;
 7. Būkite dosnus pagyrimų ir šykštus kritika. Jei kritikuojate, Jūsų kritika vaiko atžvilgiu turi būti pozityvi net ir už akivaizdžias klaidas;
 8. Vaikas nežais geriau, jei ant jo šauksite, žeminsite, niekinsite, tačiau jo motyvacija ir pastangos gali būti dar didesnės, jei nuolat skatinsite ir jį pagirsite;
 9. Nuolat skatinkite savo auklėtinius rodyti pagarbą garbingo žaidimo principams, pagarbą varžovams ir teisėjams;
 10. Netoleruokite grubaus savo auklėtinių žaidimo tiek rungtynėse, tiek treniruotėse;
 11. Kelkite vaikams individualiai ir komandiškai realiai pasiekiamus tikslus;
 12. Neįtraukite rungtynėms į komandos sudėtį vyresnių nei tos amžiaus grupės vaikų , to nesuderinę su varžovų komandos treneriu;
 13. Sukčiavimas , siekiant teigiamo rezultato , vaikams paliks daugiau nuoskaudų, nei suteiks džiaugsmo;
 14. Integruokite norinčius padėti auklėtinių tėvus į komandos bendruomenės gyvenimą ir paverskite jų entuziazmą vertinga pagalba, o ne kliūtimi ugdymo tikslams pasiekti;
 15. Jūs esate atsakingas ne tik už vaikų, bet ir jų tėvų elgesį varžybų metu, tad išmokite juos deramai suvaldyti ir kontroliuoti;
 16. Išvykų į rungtynes metu privalote išlikti atsakingas už savo auklėtinius 24 val. per parą – deramai įvertinkite, ar turėsite galimybę tą daryti visos išvykos metu. Visada galite prašyti auklėtinių tėvų pagalbos.
 17. Niekada nepamirškite, jog Jūsų auklėtinių elgesys aikštelėje ir už jos ribų turi deramai reprezentuoti Jūsų organizaciją (klubą), miestą, šalį;
 18. Nuolat skatinkite deramą vaikų elgesį ir jų patriotiškumą;
 19. Slapta neviliokite pereiti į savo treniruojamą vaikų grupę varžovų komandos žaidėjų siekiant geresnio savo komandos rezultato. Su kitais konkuruokite ugdymo kokybe, o ne negarbingais metodais.

Etikos kodeksas futbolo užsiėmimus lankančių vaikų tėvams

 1. Tiesiog leiskite savo vaikui žaisti ir mėgautis žaidimu taip, kaip nori Jūsų vaikas ir komandos treneris, bet ne Jūs;
 2. Visada prisiminkite, jog vaikas žaisdamas futbolą aikštėje negali vienu metu vykdyti kelių nurodymų: trenerio, Jūsų ir savo paties sprendimo, nes tie nurodymai gali būti labai skirtingi;
 3. Pasitikėkite komandos treneriu ir leiskite jam dirbti savo darbą, o Jūs, tiesiog mėgaukitės vaiko žaidimu;
 4. Skatinkite ir palaikykite vaiką labiau abstrakčiai, o kritikuokite labiau skatinančiai ir pozityviai. Nešaukite kritikuodamas;
 5. Niekada neišjuokite, nežeminkite dėl padarytos klaidos ar pralaimėjimo tiek savo, tiek varžovų komandos vaikų;
 6. Pagirkite vaiką už pastangas, net jei nepavyko pasiekti norimo rezultato;
 7. Atminkite, jog Jūsų elgesį teisėjo ar varžovų atžvilgiu kopijuos ir Jūsų vaikas. Būkite jam deramu pavyzdžiu;
 8. Susipažinkite su futbolo žaidimo vertybėmis ir nuolat stenkitės perteikti jas savo vaikui, skatinkite jį laikytis žaidimo taisyklių ir garbingo žaidimo principų;
 9. Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje – toks pavyzdys vaikui yra netoleruotinas;
 10. Rodykite deramą pagarbą futbolo aplinkoje dirbantiems savanoriams ar pagalbiniams darbuotojams, nepriklausomai nuo Jūsų pasitenkinimo jų darbo kokybe – dažnai jie dirba be jokio atlygio ir Jūsų vaiko labui, tam aukodami savo laisvalaikį;
 11. Jei komandos treneris nepageidauja tėvų treniruotėse, gerbkite šį norą;
 12. Nepamirškite, jog žaidimo metu draudžiama jas stebintiems asmenims įeiti į aikštės erdvę, nebent Jūsų pagalbos paprašytų treneris ar teisėjas;
 13. Aptardami savo vaiko rezultatus su komandos treneriu visada įvertinkite, ar jūsų pokalbį girdi Jūsų ir kiti vaikai;
 14. Niekada nesureikšminkite savo vaiko komandos rezultato ir nelaikykite jo svarbesniu už galimybę vaikui smagiai praleisti laiką žaidžiant futbolą, mokytis ir tobulėti.

Etikos kodeksas administracijos darbuotojams

 1. Saugios ir smagios futbolo aplinkos sukūrimas futbolo užsiėmimus lankančiam vaikui – vienas svarbiausių Jūsų tikslų ir uždavinių, kurį turite pasiekti kartu su atskiros komandos treneriu;
 2. Turite užtikrinti, jog organizacijos sportinių tikslų ar atskirų komandų rezultatų siekis niekada nebus svarbesnis nei atskiro vaiko sveikatos būklė ar gera emocija;
 3. Jūsų organizacijos vadybos sistema turi užtikrinti, jog su vaikais dirba deramą profesinę kompetenciją, reikiamas pedagogines žinias ir aukštas moralines vertybes turintys treneriai ar jų asistentai;
 4. Su vaikais negali dirbti asmenys, praeityje padarę sunkių kriminalinių nusikaltimų;
 5. Darbuotojai savo elgesiu visose situacijose turi propaguoti futbolo žaidimo vertybes ir garbingo žaidimo principus;
 6. Leiskite treneriui dirbti savo darbą ir nesikiškite į jo darbą treniruočių ir varžybų metu, nebent iš anksto taip sutarta su treneriu. Gerbkite trenerio autoritetą jo auklėtinių akyse;
 7. Nekritikuokite trenerio sprendimų, savybių ar veiksmų girdint jo auklėtiniams, nebent tie veiksmai tiesiogiai grėstų vaikų saugumui ar nusižengtų žmogiškosioms vertybėms;
 8. Griežtai netoleruokite Jūsų organizacijos trenerių ar jų asistentų piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ar neatsakomybės vaikų atžvilgiu, nepaisant aukštos trenerio profesinės kompetencijos;
 9. Netoleruokite rūkymo vaikų futbolo aplinkoje;
 10. Tarkite „ne“ dopingo, narkotinių medžiagų vartojimui ir nuolat vykdykite jų vartojimo prevenciją savo organizacijos aplinkoje;
 11. Griežtai netoleruokite rasinės diskriminacijos ar lyčių nelygybės;
 12. Būkite deramais futbolo ambasadoriais visuose organizacijos lygmenyse – vaikų, jų tėvų ir visuomenės akyse.

7 priežastys kodėl Jūsų vaikui verta lankyti futbolo treniruotes pas mus

Individualus ugdymas – prioritetas

Nors sporte visi nori laimėti, nėra svarbu, kiek tokiame amžiuje medalių pasikabins vaikai. Pagrindiniu prioritetu yra vaikų tobulėjimas.

Siekiame ne žūtbūt laimėti, o padėti jiems visiems susidraugauti su kamuoliu, išugdyti komandiškumo jausmą, bendravimo įgūdžius, fizines savybes, skatinti aktyvios ir sveikos gyvensenos įpročius.

Esame futbolo mokykla, kurie siekia, jog vaikai tobulėtų ne tik aikštėje, tačiau ir už jos ribų. Ugdome asmenybes, kurios būtų stiprios ir nusivilkusios futbolo aprangą. Futbolo akademija tuo pačiu yra ir gyvenimo mokykla.

Futbolo treniruotės vaikams – kokybiškesnis kryptingas darbas

Geriausios futbolo komandos nesukuriamos per vieną savaitę, mėnesį, metus. Tam reikalinga vizija, planas ilgalaikis požiūris, ir kryptinga veikla. Futbolo mokykloje FK „Vilnius“ į savo darbą žvelgiame strategiškai.

Mūsų siūlomos futbolo treniruotės – tai daugiau nei paprastai futbolo būreliai vaikams. Ar tai būtų futbolo pratimas, ar paprasčiausias bėgimas – visos užduotys ruošiamos pagal strateginį planą ir tikslus. Kad treneriai nenukryptų nuo kurso, juos prižiūri techninis direktorius.

Orientuojamės ne į kiekybę, o į kokybę. Kad kiekvienam vaikui tektų daugiau dėmesio, vienam treneriui tenka mažesnis vaikų skaičius. Efektyvesniam darbui padeda ir tai, kad treneriui skiriamos tam tikros amžiaus grupės, kurių specifiką jis geriau išmano.

Ugdant keturis pagrindinius žaidimo aspektus – techniką, taktiką, fizinį ir psichologinį pasiruošimą – atsižvelgiame į skirtingų amžiaus grupių skirtumus.

5-8 metų vaikams pirmiausia norisi žaisti. Smagūs žaidimai – treniruočių pamatas. Vaikai mokomi atsakomybės, santykių su kitais, akcentuojant individualius pratimus.

Nuo 9-12 metų daugiau dėmesio skiriame technikai, paprastiems taktiniams veiksmams, žaidimo supratimui, greičio, koordinacijos gerinimui.

Modernūs įrankiai

Futbolo kamuoliai, vartai, bateliai, apranga. Teisėjo švilpukas, trenerio laikrodis. Šiuos atributus esame įpratę matyti aikštėje. Tačiau šiuolaikiniam treneriui būtina turėti daugiau įrankių.

FK „Vilnius“ darbui pasitelkia modernias priemones. Žinomos futbolo žvaigždžių kalvės – Briuselio „Anderlecht“ klubo akademijos – treniruočių metodiką ir konsultacijas naudojame treniruočių plano sudarymui.
Treniruočių analizei talkina XPS „Sideline sports“ įrankiai, kuriais naudojasi ir žinomų Europos futbolo klubų ir rinktinių, kitų sporto komandų techninis personalas.

Treneriai patys nuolat domisi futbolo pasaulio naujovėmis, tyrimais, geriausiais pavyzdžiais ir juos stengiasi pritaikyti savo veikloje.

Tarptautiškumas

Pasaulis vis atviresnis ir artimesnis, o geresnė ateitis laukia tų, kurie jame pritaps kuo greičiau ir sklandžiau. Anglų kalbos įgūdžiai šiuolaikiniame pasaulyje yra būtini, todėl juos ugdome ir savo futbolo treniruotėse – dalis užsiėmimų vyksta angliškai.

Norime pasisemti patirties iš kitų kultūrų, iš skirtingų šalių specialistų. Todėl mūsų komandoje dirbo ir dirba futbolo treneriai iš futbolo valstybių. Jų požiūris, idėjos paįvairina ir vaikų kasdienybę, praplečia akiratį ir praturtina mus.

Socialinė misija

Ko gero daugeliui teko kažkur matyti ar bent girdėti pasakojimų apie trenerius, kurie tik „atbūna“ futbolo treniruotėse numesdami kamuolį ir šį darbą atlieka tik dėl atlygio.

FK „Vilnius“ įkurtas privačia iniciatyva, ne dėl finansinių tikslų, o dėl socialinės misijos. Tai – mūsų pagrindinė motyvacija. Keliame sau aukštus standartus ir skatiname kitus daryti tą patį.

Mūsų klube suburtas jaunatviškas trenerių ir administracijos kolektyvas. Jis užsidegęs dėl futbolo, šią sporto šaką laiko daugiau nei tik žaidimu, o svarbia savo gyvenimo dalimi.

Prie mūsų veiklos prisideda ir savanoriai, bendraminčiai. Tai laikome kone svarbiausiu įvertinimu. Esame jiems labai dėkingi.

Vertybės ir kitas požiūris

Užsižiūrėję į futbolo žvaigždes televizijoje, rezultatų lenteles ir apakinti medalių spindesio per dažnai pamirštame, kad futbolas yra paprastas ir visų pirmiausia – smagus žaidimas.

Futbolas vaikams turi būti smagus, jie turi jausti malonumą sportuoti ir būti saugūs savo aplinkoje. Tai padės jiems pamilti sportą ir ne „dirbti“ aikštėje, o mėgautis žaidimu. Todėl treniruotėse jiems skiriama daug laiko praleisti su kamuoliu.

Nuo pagarbos vaikui prasideda ir jo noras tobulėti, siekti tikslų. Rėkiantis treneris – atgrasus pavyzdys. Geras treneris turi rasti kitų būdų dialogui su vaikais.

Užtikriname, kad mūsų treneriai laikytųsi šių pamatinių vertybių, ir to paties norime iš aplinkos. Turime taisykles ne tik treneriams, bet ir tėvams.

Futbolo aikštėje kiekvienas atlieka savo funkciją – žaidėjai žaidžia, treneriai treniruoja, teisėjai teisėjauja. Tėvai, artimieji turėtų jiems padėti, o ne trukdyti. Jų svarbiausias vaidmuo – motyvuoti vaikus.

Lyčių lygybė
Norime prisidėti prie stereotipų laužymo, jog futbolas – išskirtinai vyriškos lyties žaidimas. Futbolas yra skirtas visiems. Mes neabejojame, kad mergaitės, merginos, moterys ir nori, ir gali gerai žaisti futbolą. Tačiau, deja, dar ne visuomet ir visur turi tam sąlygas.

Ar tai būtų futbolo treniruotės, ar futbolo stovyklos, daugelis lietuviškų futbolo mokyklų, akademijų orientuojasi tik į berniukų, vaikinų futbolą. Mūsų klubo struktūroje reikšmingą vietą užima ir mergaičių, merginų, moterų futbolas.

merginų futbolas
Mergaitėms iki 12m., sudarytos sąlygas lankyti futbolo treniruotes mišriose grupėse kartu su berniukais, o taip pat ir toliau žygiuoti futbolo keliu, siekti savo svajonių.

FK „Vilnius“ kartu su partneriais suburtos merginų ir moterų futbolo komandos varžosi LFF pirmenybėse.

Futbolas vaikams Vilniuje Vilniaus futbolo mokykla

FK Vilnius futbolo mokykloje dirbantiems treneriams keliami tokie reikalavimai:

Darbo specifikos su vaikais išmanymas (būtina) ir treniravimo patirtis (pageidautina);
Futbolo trenerio licencija (LFF „C“, UEFA „B“, „A“ ar „Pro“ licencijos) arba noras ją įgyti artimiausiu metu;
„Vaikas – pirmiausia“ principo laikymasis visame darbo organizavimo procese;
Reikiamos žmogiškosios vertybės ir asmeninės savybės;
Noras išugdyti individualiai stiprų profesionalų futbolo žaidėją;
Aistra futbolui, šiuolaikinių futbolo tendencijų išmanymas ir nuolatinis domėjimasis futbolo naujovėmis;
Gebėjimas suteikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju;
Noras išugdyti individualiai stiprų profesionalų futbolo žaidėją;
Jokios kriminalinės praeities ir nusikaltimų vaikams;
Neturintis žalingų įpročių (alkoholio vartojimas, rūkymas ir narkotinių medžiagų, taip pat dopingo vartojimas).

DUK

Futbolo užsiėmimų lankymo kaina

Pasirinkdami mūsų klubo Vilniaus futbolo mokykla organizuojamus futbolo užsiėmimus, Jūs mokate už Klubo narystę.

Treniruočių kaina – 65 Eur/mėn.

Kaina priklauso nuo to, kokio amžiaus yra Jūsų vaikas, kiek konkrečiai užsiėmimų jis lankys per savaitę – 3, 4 ar daugiau.

Tačiau mūsų futbolo užsiėmimus galite išbandyti nemokamai. 

Futbolo treniruotes vaikams Vilniuje gali lankyti berniukai ir mergaitės. Futbolas vaikams Vilniuje turi būti prieinamas visiems.

Ar yra papildomi mokesčiai ir kas kainuoja papildomai?
Jokių papildomų mokesčių nėra.

Kiekvienas užsiėmimų lankytojas gali įsigyti NIKE futbolininko aprangos komplektą bei futbolo kamuolį.

Papildomai gali kainuoti tik dalyvavimas trečių šalių organizuojamuose komerciniuose futbolo turnyruose. Taip pat mokami mokesčiai už išvykų į turnyrus metu trenerio darbo laiko apmokėjimą.

Kokią papildomą vertę gausiu būdamas FK „Vilnius“ klubo nariu:
 • Galimybę mėgautis futbolu klubo fanų bendruomenėje;
 • Galimybė gauti klubo Partnerių nuolaidas ir išskirtinius pasiūlymus;
 • Galimybę dalyvauti klubo aktyvaus laisvalaikio renginiuose ir šventėse;
 • Galimybę prisidėti prie klubo gerų darbų ir socialinių iniciatyvų;
 • Profesionaliausią futbolo treniruočių procesą ir jų išpildymą.
Kas gali lankyti futbolo užsiėmimus?
 • Vaikai (berniukai ir mergaitės), kurių sveikatos būklė leidžia tai daryti (yra gydytojo išrašyta pažyma);
 • Vaikai, kurių tėvai yra sudarę su klubu sutartį ir laiku moka už futbolo užsiėmimus;
 • Vaikai, kurių tėvai yra įsipareigoję laikytis Tėvų rekomenduojamo elgesio ir Etikos kodekso.

  Atsiliepimai

  Sveiki, tai pirmas būrelis, kurį mūsų sūnus lanko ir nuoširdžiai tikiuosi, kad jis bus paskutinis, su kuriuo Julius užaugs, įgys reikiamų žinių kaip valdyti kamuolį, kaip suvaldyti savo emocijas, kaip neprarasti tikėjimo ir užsispyrimo, kad tik didelio darbo dėka pasiekiami geriausi rezultatai.
  Kiekvienoje treniruotėje trenerių dėmesys, draugiškos šypsenos, rūpestis mūsų vaikų fizine ir emocine būsena, leidžia tikėti, kad mes dar ilgai su jumis draugausime! Ačiū, kad rūpinatės mūsų vaikais!

  Jūs net neįsivaizduojate, kiek buvo džiaugsmo, kai pasakėme, kad bus treniruotės onlinu!

  Juliaus mama

  Šiltas bendravimas, dėmesys kiekvienam vaikui, visada gerai nusiteikę ir NIEKADA nekeliantys balso treneriai, profesionaliai ir įdomiai sudėliotos treniruotės… Labai džiaugiamės pasinaudoję puikiai apie futbolą nusimanančio žmogaus rekomendacija ir pasirinkę FK Vilnius futbolo mokyklą, o sūnus su nekantrumu laukia kiekvienos treniruotės. Sėkmės!

  Ugniaus mama

  Labai džiaugiamės pasirinkę šį jauną, ambicingą, vaikus ir futbolą mylintį klubą, kuriame sudaromos visos sąlygos vaikų tobulėjimui. Tai klubas, kuriame vaikai skirtingų fizinių galimybių gali be jokios įtampos treniruotis, stiprėti fiziškai, tobulėti techniškai, varžytis, gauti labai daug gerų, nepamirštamų emocijų varžybose. Labai džiugu kai vaikai kiekvieną kartą su didele šypsena ir didžiuliu noru laukia treniruočių.

  Treniruočių metu sukuriama draugiška aplinka, treneriai yra labai geranoriški, mylintys vaikus, tačiau reiklūs, tam kad atskleisti pačias geriausias vaiko savybes. Treniruotės linksmos, judrios, kiekvieną kartą vis įdomesnės.

  Tikėjimas vaikais, jų motyvavimas, palaikymas ir drąsinimas – kiekvieno trenerio ir klubo administracijos darbuotojo tikslas.

  Džiaugiamės kad mes esame šio klubo dalis.

  Luko ir Lauryno mama

  Tapkite klubo, kuris netolimoje ateityje garsins Vilnių, dalimi ir prisijunkite prie FK „Vilnius“ jau dabar