fbpx

Viešosios įstaigos Futbolo klubas “Vilnius” (toliau – Klubas) elgesio Klube ir tvarkos taisyklės (toliau – „Taisyklės“)

 

  1. Elgesio Klube ir tvarkos taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Klubo paslaugomis. Pradėti naudotis Klubo paslaugomis leidžiama, tik Klubo nariui/sportininkui/tėvams ar globėjams (toliau Taisyklėse – „dalyvis“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Taisyklės bei jų pakeitimai/papildymai skelbiami https://fkvilnius.lt/tvarkos-taisykles/. Laikoma, kad dalyviai su nurodytose vietose viešai skelbiama taisyklių redakcija, papildymais / pakeitimais yra susipažinę ir atskirai nesupažindinami.
  2. Treniruočių grafikai yra nurodomi internetinėje svetainėje https://fkvilnius.lt/futbolo-mokykla/treniruociu-tvarkarastis/. Atsižvelgdamas į poilsio ir švenčių dienas Klubas turi teisę keisti treniruočių grafiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, informuodamas dalyvius Klube ar internetinėje svetainėje www.fkvilnius.lt .
  3. Dalyviams rekomenduojama į Klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų (brangūs mobilieji telefonai, pinigai ir t.t.). Dalyvis apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Klubą. Klubas neatsako už dalyvių asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Klubo kaltės.
  4. Klube ir patalpose, kur vyksta užsiėmimai, dalyvis privalo:

– laikytis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Operacijų vadovo sprendimų dėl kaukių dėvėjimo, rankų dezinfekavimo ir kt.;

– treniruotės metu saugoti inventorių (kamuolius, stovelius, sportinius marškinėlius ir kt.). Po treniruotės pasiimti savo daiktus, nepalikti tuščių vandens butelių ar kitų šiukšlių.

– imtis visų įmanomų priemonių, kad nepadarytų žalos sau, kitų Klubo dalyvių bei darbuotojų sveikatai ir turtui bei atlyginti Klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl dalyvio kaltės;

– būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).

– nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus apie savo ar kitų dalyvių sveikatos pablogėjimą ar traumą;

– laikytis priešgaisrinės saugos, darbų saugos, higienos taisyklių;

– nefotografuoti ir nefilmuoti kitų vaikų be jų tėvų sutikimo;

– treniruočių vietose dėvėti tvarkingus sporto drabužius, avėti švarią sportinę avalynę;

– netrukdyti kitiems dalyviams naudotis Klubo paslaugomis;

  1. Treniruočių vietose draudžiama valgyti maisto produktus ir gerti gėrimus (išskyrus vandenį ar mineralinį vandenį naudojant nedužtamą tarą).
  2. Klubo tertorijoje draudžiama rūkyti.

FUTBOLO MOKYKLA

APIE FK VILNIUS

FUTBOLO MOKYKLĄ

Pakeisk pasaulį

Tapk klubo rėmėju!