fbpx

SUSITARIMAS

DĖL NEMOKAMO BANDOMOJO SPORTINIO UGDYMOSI (TOLIAU – TRENIRUOČIŲ) VŠĮ FUTBOLO KLUBAS  „VILNIUS“ (TOLIAU – KLUBAS) 2020 M. 

 

“Registracijos data”

(data)

 

Aš, registracijoją užpildęs asmuo – vaiko tėvas/mama/globėjas (-a)  , sutinku lankyti arba kad mano sūnus/dukra, kurio kontaktiniai, asmens duomenys pateikti registracijos formoje, 2 kartus nuo susitarimo datos nemokamai lankytų treniruotes Klube.

Patvirtinu, kad su Klubo taisyklėmis, esančiomis adresu: https://fkvilnius.lt/tvarkos-taisykles/ , susipažinau ir/ar su jomis supažindinau savo nepilnametį vaiką.

Įsipareigoju laikytis šių taisyklių ir užtikrinu Klubui bei tretiesiams asmenims savo ar savo sūnaus/dukros padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsakau už savo ar jo/jos elgesį Klube, atvykimą/išvykimą iš Klubo, sveikatą bei bet kokį savo ar jo/jos sveikatos sutrikimą.

Sutinku, kad vaikams nesilaikant Taisyklių visa atsakomybė tenka tėvams (globėjams).

Pasižadu informuoti Klubą apie sprendimą nutraukti treniruočių lankymą. Nusprendus ugdytis ar ugdyti savo sūnų/dukrą Klube nuolatos, įsipareigoju pasirašyti sportinio ugdymosi Klube sutartį ir sportinio ugdymosi Klube metu vadovautis Sutarties nuostatomis.

 

 

VšĮ Futbolo klubas “Vilnius”

Adresas: J. Basanavičiaus g. 26, LT-09310 Vilnius

Tel. Nr.:    +370 601 123505,

El. Paštas: info@fkvilnius.lt.

Direktorius

Andrius Martinaitis